Psycho Therapeut
Psychotherapeut
Woerden Zuidholland
 


Vergoeding
OMDAT DE PRAKTIJK ZAL OPHOUDEN TE BESTAAN KUNNEN ER GEEN NIEUWE CLIENTEN MEER AANGEMELD WORDEN.

Generalistische Basis-GGZ
De eerstelijns zorg is met ingang van 2014 Generalistische Basis-GGZ gaan heten. De praktijk biedt behandelingen die vallen binnen de Generalistische Basis-GGZ; deze behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten waardoor vergoeding van de behandeling gegarandeerd is. De eigen bijdrage voor GGZ-hulp is met ingang van 2014 geheel komen te vervallen. (U bent natuurlijk wel verplicht het met uw zorgverzekeraar afgesproken verplicht eigen risico -indien dit nog niet aangesproken is- bij te dragen)

Specialistische GGZ
De tweedelijns zorg is vanaf 2014 Specialistische GGZ gaan heten en wordt in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk biedt behandelingen aan die vallen binnen de Specialistische GGZ. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten waardoor vergoeding van de behandeling gegarandeerd is. De eigen bijdrage voor GGZ-hulp is met ingang van 2014 geheel komen te vervallen. (U bent natuurlijk wel verplicht het met uw zorgverzekeraar afgesproken verplicht eigen risico -indien dit nog niet aangesproken is- bij te dragen)

Niet verzekerde zorg / zelfbetalers
Bij de praktijk kunt u zich ook aanmelden voor zorg die niet vergoed wordt door de basisverzekering, de zgn. niet verzekerde zorg. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om rouwproblematiek, zgn. aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek (in uitzonderingsgevallen kan relatietherapie wel vanuit de basisverzekering bekostigd worden, informeert u eventueel of dit bij u het geval is). Indien uw behandeling niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dient u de behandeling zelf te betalen. De kosten hiervan bedragen:
Sessie van 45’ directe tijd¹ + 15’ indirecte tijd²: €100,00
Sessie van 60’ directe tijd¹ + 15’ indirecte tijd²: €125,00
Sessie van 75’ directe tijd¹ + 20’ indirecte tijd²: €158,00
Sessie van 90’ directe tijd¹ + 20’ indirecte tijd²: €183,00
Administratiekosten bij aanmelding:
Onderzoek met het oog op individuele behandeling: u betaalt eenmalig €50 voor inschrijving, verslaglegging onderzoek en behandelplan en eventuele andere correspondentie.
Onderzoek met het oog op partnerrelatietherapie: u betaalt eenmalig €100 (per echtpaar) voor inschrijving, verslaglegging onderzoek en behandelplan en eventuele andere correspondentie.
¹face-to-face tijd
²tijd voor administratie en voorbereiding

No Show
Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet u zelf betalen. Het no show tarief voor deze praktijk bedraagt €50.

Klachten & Betalingsvoorwaarden
Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl ). De LVVP (Landelijke Verenging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) heeft betalingsvoorwaarden voor haar leden opgesteld. Zie hiervoor de pagina ‘Belangrijke adressen en links’.

 
Psychotherapeut Woerden

Gert Nooij

Bastion Maurits 8 • 3445 DD Woerden • Tel: 06 522 988 97