Psychotherapeut
Psychotherapeut
Woerden Zuidholland
 

 


Welkom op de website van de psychotherapiepraktijk van Gert Nooij.
OMDAT DE PRAKTIJK ZAL OPHOUDEN TE BESTAAN KUNNEN ER GEEN NIEUWE CLIENTEN MEER AANGEMELD WORDEN.


Deze psychotherapiepraktijk is een vrijgevestigde praktijk voor de behandeling van volwassenen. De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract, waardoor betaling van de behandeling vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering gegarandeerd is. De praktijk biedt psychotherapie aan zowel in het kader van de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ). De praktijk is gevestigd op het adres Bastion Maurits 8 te Woerden.

Mijn werkwijze wordt in belangrijke mate bepaald door mijn opleiding in verschillende referentiekaders, te weten het cognitief-gedragstherapeutische en het systemische referentiekader. Overstijgend hieraan is mijn uitgangspunt dat voor het goede verloop van een behandeling het noodzakelijk is een sfeer van respect en vertrouwelijkheid te scheppen en aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van cliënten.

 


Gert Nooij

 
Psychotherapeut Woerden

Colofon | Disclaimer

Bastion Maurits 8 • 3445 DD Woerden • Tel: 06 522 988 97